اعتماد در سازمان
52 بازدید
محل نشر: خبرنامه همایش مدیریت و رهبری در سازمان / 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی