گزارش همایش مدیریت و رهبری در سازمان
37 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1375 - شماره 8 »(4 صفحه - از 102 تا 105)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی